زبان اسپانیایی
درباره وبلاگ


Welcome to My Cyber Class
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
نويسندگان
1 فروردين 1387برچسب:, :: 17:17 :: نويسنده : Ali Reza Amiri

 

 


 
a____be____ce____che____de____e____efe____ge____

hache____i____jota____ka____ele____elle____eme____

ene____eñe____o____pe____cu____ere____erre____

ese____te____u____doble ve,uve doble ____

equis____i griega____zeta
l

A-a مثل حرف آ و اَ تلفظ می شود.مثال: casa كاسا , Amor آمُر ,

grasias گرَسیاس

B-b مثل حرف ب تلفظ می شود.مثال: bueno بوئنو , brillante

برییّانته

C-c اگر بعد از این حرف، حرف e یا i بیاید مثل ث عربی با نوك زبان تلفظ

می شود.(در آمریكای لاتین س تلفظ می شود).در غیر این صورت ك تلفظ

می شود.مثال: cielo سی ئِلو , cien سی ئِن , aceptar آسِپتار , cerca

سِركا , colaborar كُلا بُرار , música clásica موسیكا كلاسیكا

CH-ch مثل حرف چ تلفظ می شود.مثال: chica چیكا , champú

چامپو , salchicha سالچیچا

D-d مثل حرف د تلفظ می شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِه

E-e مثل حرف اِ تلفظ می شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِه

F-f مثل حرف ف تلفظ می شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia

فامیلیا

G-g اگر بعد از این حرف e یا i بیاید خ تلفظ می شود.در غیر این صورت

گ تلفظ می شود.مثال: georgia خِئُرخیا , gimnasia خیمناسیا , general

خِنِرال , gordo گُردوُ , garganta گارگانتا , gloria گلوُریا , guerra گِرّا ,

alguien آلگیئنِ

H-h این حرف در زبان اسپانیایی نوشته میشود اما تلفظ نمیشود.مثال:

hola اُلا , hacer آسِر , almohada آلموآدا

I-i این حرف اگر بعد از e,a,o بیاید ی تلفظ می شود.در غیر این صورت

ئی تلفظ می شود.مثال: oil اُیل , aire آیرِه , aceite آسِیتِه , diente دیئِِِنته ,

dirigir دیریخیر , límite لیمیتِه , día دیا

J-j مثل خ تلفظ می شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja كاخا

K-k مثل ك تلفظ می شود.این حرف با این كه جزئی از الفبای

اسپانیایی هست،اما كاربرد زیادی ندارد.چون از زبان های دیگر وارد زبان

اسپانیایی شده و تنها در كلماتی به كار گرفته می شود كه اسپانیایی

نیستند اما در زبان اسپانیایی رواج یافته اند.مثال: kilometro كیلوُ مِتروُ ,

kilogramo كیلوُ گراموُ

L-l مثل ل تلفظ می شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima لیما

LL-ll این حرف را به دو صورت می توان تلفظ كرد: ی و ج. قاعده خاصی

برای این كه چه موقع ی و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در

زبان آمیانه،بیشتر ج تلفظ می شود.مثال: llorar یُرار،جُرار , llamar

یامار،جامار , brillante بریّانتِه،بریجانتتِه

M-m مثل م تلفظ می شود.مثال: mesa مِسا , más ماس

N-n مثل ن تلفظ می شود.مثال: nunca نونكا , naranjo نارانخوُ

Ñ-ñ این حرف نی تلفظ می شود.مثال: españa اسپانیا , niño نینیو ,

añadir آنیادیر , mañana مانیانا , año آنیو


O-o مثل اُ تلفظ می شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُ

P-p مثل پ تلفظ می شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِل

Q-q مثل ك تلفظ می شود.معمولا بعد از این حرف،حرف u قرار می گیرد

كه تلفظ نمی شود.مثال: querer كِرِر , aquí آكی , quedar كِدار , química

كیمیكا

R-r مثل ر تلفظ می شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآر

RR-rr مثل ر با تشدید تلفظ می شود.مثال: arriba اَرّیبا , carrera

كارِّرا , derrotar دِرّوُتار

S-s مثل س تلفظ می شود.مثال: sol سُل , sistema سیستِما

T-t مثل ت تلفظ می شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِه

U-u مثل او تلفظ می شود.مثال: uno اونوُ , cultura كولتورا

V-v مثل ب تلفظ می شود.مثال: viuda بی اودا , caviar كابیار ,

vecinoبِسینوُ

W-w مثل ب تلفظ می شود.این حرف هم مثل حرف k اصالت

اسپانیایی ندارد و در كلمات معدودی به كار می رود.مثال: washington

باشینگتن

X-x مثل دو حرف پشت سر هم ك،س تلفظ می شود.و اگر اول

كلمه بیاید خ تلفظ می شود.مثال: explicar اِكسپلیكار , flexible فلِكسیبلِه

 Y-y تلفظ این حرف مثل حرف ll می باشد.مثال: yo یُو،جُو , ayer آیِر،آجر

Z-z در اسپانیا مثل ث عربی یعنی با نوك زبان،و در آمریكای لاتین مثل

س فارسی تلفظ می شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador كاسادُر , mezclar

مِسكلار

 

1 فروردين 1387برچسب:, :: 17:17 :: نويسنده : Ali Reza Amiri

جهت رفاه حال زبان آموزان و دانشجویان عزیز فروشگاه محصولات زبان افتتاح شد.
این فروشگاه هیچ گونه وابستگی به دانشگاه پیام نور بروجن ندارد.


صفحه قبل 1 صفحه بعد
پيوندهانام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 2
بازدید ماه : 32
بازدید کل : 3155
تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1